Prisoje 26b
Dicmo
Hrvatska
www.puntizel.hr
puntizel@hi.t-com.hr
tel./fax: 021/490-552
gsm: 091 287 0350
gsm: 091 328 5750

Materijali

CIJEV IZ TEHNIČKE KERAMIKE


U prošlim desetljećima u dimnjacima su se koristile šamotne cijevi u dimovodnim sistemima koje su za to vrijeme zadovoljavele uvjete koji su bili potrebni za funkcioniranje dimnjaka. Kako je razvoj kotlova napredovao, došlo je do snižavanja temperature izlaznih plinova, te do povečanja kondenzacije u dimnjaku, te ja nastala potreba za neporoznim cijevima. Takva reakcija dovodi do novih tehničkih rješenja izvođenjem dimovodnih cijevi iz tehničke keramike, koja je neporozna. Uz to što su neporozne otporne su na kiseline, pa im uobičajeni kondezati ne mogu nanijeti oštečenja, kao ni plinovi koji sadrže različita otapala, klor i slično. Otporne su na temperaturni udar, ne tale se ne ispuštaju štetne plinove. Njihovo pečenje vrši se na 1100 stupnjeva, tako da su vatrootporne. Imaju dobru mehaničku čvrstoču, otporne su na trenje, smanjuju buku koja se prenosi od grijanja u stan. Po svojem su sastavu takve da se mogu ponovno reciklirati i ne zagađuju okolinu. Cijevi iz tehničke keramike ne moraju re pripajati na gromobrane. Zadnjih desetak godina dokazale su se u milionima dimnjaka, i bolje potvrde o kvaliteti jednog proizvoda se nemože izdati.

 

PLAŠT


Plaštevi dimnjaka proizvode se u našem pogonu za proizvodnju. Agregati potrebni za proizvodnju betonskog plašta su:
-Cement
-Agregat
-Ekspandirana glina (liapor)
-Voda
Dodavanje ekspandirane gline u mješavinu smanjuje se težina u plaštu, te su zbog toga lakši za rukovanje pri gradnji, te manje opterečuju podlogu na kojoj se nalaze. Plaštevi se rade s velikom preciznošću tako da im je ugradnja vrlo precizna i jednostavna. Visina jednog plašta je 33 cm tako da zajedno s mortom koji povezuje plašteve pri montaži tri plašta čine jedan metar.
Proizvode se u dimenzijana: 32x32
34x34
38x38
44x44
50x50
Posjeduju izjavu o stalnosti svojstava i certifikat CE