Prisoje 26b
Dicmo
Hrvatska
www.puntizel.hr
puntizel@hi.t-com.hr
tel./fax: 021/490-552
gsm: 091 287 0350
gsm: 091 328 5750
 
 multiP protok

DIMOVOD MultiP - Puntižel 

multiP foto
Dimovod MultiP je dimovodno dozračni sistem dimnjaka koji je namijenjen za višestruke priključke kondenzacijskog plinskog etažnog grijanja koja rade neovisno o zraku iz prostora u kojem se nalaze. Potreban zrak za sagorijevanje dovodi se sa vrha dimnjaka do plinskog trošila u suprotnom smjeru od dimnih plinova prolazeći između cijevi i plašta te se zagrijavanjem povečava učinkovitost priključenih trošila. Porebom za što večom iskoristivosti energije razvijeni su kondenzacijski uređaji. Kondenzacijska tehnologija iskorištava energiju sadržanu u dimnim plinovima koji se u velikoj mrjeri sastoje od vruče vodene pare. Dobivena toplinska energija iz dimnih plinova vraća se u krug grijanja. Tijekom tog procesa nastaje kondenzat kojeg treba proslijediti u odvodnju. Kiselos kondenzata je vrlo niska tako da se nastala otpadna voda može odvoditi direktno u sve standardne susatve odvodnje bez dodatne neutralizacije. Sistem dimnjaka MultiP je uspješan nastavak razvoja našeg sistema PDP. U dimovod MultiP ugrađuje se nova vrsta cijevi od tehničke keramike koja je otporna na vlagu i kiselost kondenzata, te osigurava siguran i trajan rad dimnjaka. Iako sami kondenzacijski uređaji imaju predviđen odvod kondenzata, iz dimnjaka je također potrebno odvoditi nastali kondenzat. Zbog tog dimovod MultiP na dnu vertikale ima kondenzacijsku posudu na koju je ugrađeno fleksibilno crijevo koje se može priključiti na odvodnju. Dimovod MultiP odlikuje se mogučnošću da po vertikali ima i do 10 plinskih ložišta potpomognuta radom ventilatora i neovisna o zraku iz prostora, sa zatvorenom komorom za sagorijevanje u kondenzacijskom radu.

Dimovod MULTI P sukladan je europskoj normi: EN13063-3: 2008

- za dimovodne dozračne sustave

- rad u vlažnim uvjetima

Za preuzimanje certifikata kliknite na ponuđenu pdf datoteku
Izjava o svojstvima.pdf

 

 

 

 

 

Dimovod multiP - CERTIFIKATI